Kamervraag 2017Z10244

Het bericht 'Klassenfoto tijdens Offerfeest kost school 500 euro'

Ingediend 11 juli 2017
Beantwoord 1 augustus 2017 (na 21 dagen)
Indiener Gidi Markuszower (PVV)
Beantwoord door Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, minister justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen recht rechtspraak
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z10244.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-2409.html
 • Vraag 1
  Klopt het bericht1 dat een rechter een schadevergoeding van € 500 heeft toegekend aan kinderen en/of hun ouders omdat die kinderen niet op een schoolfoto stonden vanwege een islamitisch feest?

  Ja.

 • Vraag 2
  Is de betrokken rechter knettergek geworden en kan deze rechter op non-actief worden gezet? Zo nee, waarom niet?

  Het is niet aan mij, als Minister van Veiligheid en Justitie, om te treden in beslissingen genomen door een onafhankelijke rechter.

 • Vraag 3
  Wilt u dit soort ongein voorkomen door afwezigheid op scholen in verband met islamitische feestdagen niet langer toe te staan? Zo nee, waarom niet?

  Nee. In de Leerplichtwet is vastgelegd dat een leerling kan worden vrijgesteld van de verplichting om op school te zijn, als deze leerling wegens vervulling van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging verhinderd is de school te bezoeken. Deze mogelijkheid tot vrijstelling is voorbehouden aan alle godsdienststromingen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z10244
Volledige titel: Het bericht 'Klassenfoto tijdens Offerfeest kost school 500 euro'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-2409
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Markuszower over het bericht 'Klassenfoto tijdens Offerfeest kost school 500 euro'