Kamervraag 2017Z07817

Het bericht van fraude met tentamens door mbo-docenten op ROC Zadkine in Rotterdam

Ingediend 8 juni 2017
Beantwoord 30 juni 2017 (na 22 dagen)
Indiener Peter Kwint
Beantwoord door Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
Onderwerpen beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z07817.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-2211.html
  • Vraag 1
    Er zijn geen excuses voor fraude, maar er zijn wel oorzaken te benoemen die het risico op fraude kunnen vergroten? In hoeverre wordt het risico op fraude vergroot door het steeds zwaarder afrekenen van scholen op het zoveel en zo snel mogelijk behalen van diploma's?1 Kunt u uw antwoord toelichten?2

    De acties van de docenten en de teamleider die de examens hebben verspreid zijn onaanvaardbaar. Met hun acties worden alle betrokken benadeeld: de direct betrokken studenten, andere studenten die examens moeten herkansen, mede-docenten, het Zadkine en het hele mbo. Er kan geen sprake zijn van rechtvaardiging van dergelijk gedrag, om welke reden dan ook. Een verband tussen de wijze van bekostiging van instellingen en het risico op het plegen van fraude is mij niet bekend.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z07817
Volledige titel: Het bericht van fraude met tentamens door mbo-docenten op ROC Zadkine in Rotterdam
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-2211
Volledige titel: Antwoord op vraag van het lid Kwint over het bericht van fraude met tentamens door mbo-docenten op ROC Zadkine in Rotterdam