Kamervraag 2017Z04753

Het bericht dat de Europese Unie geld heeft gestoken in een Tsjechisch bordeel

Ingediend 10 april 2017
Beantwoord 16 mei 2017 (na 36 dagen)
Indiener Vicky Maeijer (PVV)
Beantwoord door Bert Koenders (minister buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen internationaal ontwikkelingssamenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z04753.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-1870.html
1. «Bordeel betaald door de EU» (Rob Savelberg), Telegraaf 7 april 2017
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Bordeel betaald door de EU»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deel u de mening dat dit soort uitgaven door Brussel eens te meer het failliet van de Europese Unie aantoont?

  Nee.

 • Vraag 3
  Is het waar dat dit niet de eerste keer is dat de EU geld steekt in ondoorzichtige Oost-Europese projecten? Zo ja, kunt u aangeven hoeveel belastinggeld met soortgelijke ondoorzichtige praktijken gemoeid is, uit welk potje dat geld komt en welke instanties in welke steden hierbij betrokken zijn?

  Alle projecten die financiering krijgen uit Europese structuurfondsgelden worden onderworpen aan nationale en Europese controles om doelmatige en rechtmatige besteding van middelen te waarborgen. In dit geval is door dit controlesysteem aan het licht gekomen dat er sprake is van ongewenste besteding. Afhankelijk van de fout wordt bepaald welke maatregel of maatregelen getroffen worden. In dit geval betreft dit het terugvorderen van de middelen bij de begunstigde, hetgeen volgens de Tsjechische autoriteiten inmiddels is gebeurd.

 • Vraag 4
  Staat u nog steeds achter de hernieuwing van de trouwgelofte aan de EU na dit soort financiële uitspattingen met Nederlands belastinggeld?

  Het kabinet staat achter de Verklaring van Rome, die op 25 maart door de Europese regeringsleiders is ondertekend. Het is in het belang van Nederland en van Nederlandse burgers om ons samen met de andere EU-lidstaten in te blijven zetten voor onder meer groei en banen, interne en externe veiligheid en een sociaal rechtvaardige EU.

 • Vraag 5
  Bent u bereid om de Nederlandse bijdrage te verlagen naar nul? Zo nee, waarom niet?

  Nee. Het kabinet ziet geen reden voor Nederland om zich aan zijn verdragsrechtelijke verplichtingen te onttrekken.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z04753
Volledige titel: Het bericht dat de Europese Unie geld heeft gestoken in een Tsjechisch bordeel
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-1870
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Maeijer over het bericht dat de Europese Unie geld heeft gestoken in een Tsjechisch bordeel