Kamervraag 2016Z25007

Het tekort aan materieel voor de missie in Mali

Ingediend 28 december 2016
Beantwoord 23 januari 2017 (na 26 dagen)
Indiener Raymond de Roon (PVV)
Beantwoord door Jeanine Hennis-Plasschaert (minister defensie) (VVD)
Onderwerpen internationaal militaire missies
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z25007.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-1002.html
1. http://www.ad.nl/buitenland/militairen-mali-niet-op-patrouilles-door-…
2. Algemeen overleg over de verlenging van de Nederlandse bijdrage aan MINUSMA Mali op 22 december 2016
 • Vraag 1
  Waarom moest de Kamer uit de krant vernemen over het materieeltekort bij de uitzending van nieuwe militairen voor de Koendersmissie?1 2

  Er is sprake van een vertraagde levering van materieel. De taken van de Special Operations Land Task Group (SOLTG) in MINUSMA zijn eind december 2016 overgenomen door de Long Range Reconnaissance Patrol Task Group. Deze eenheid is groter dan de SOLTG en heeft een andere samenstelling en uitrusting. De benodigde uitrusting en het materieel voor de taakuitvoering van de eenheid zijn inmiddels in het operatiegebied aanwezig.

 • Vraag 2
  Was het materieeltekort begin december al bij u bekend, toen de Luchtmobiele Brigade de taken van de commando’s overnam? Zo nee, wanneer dan wel?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Schaamt u zich niet voor het feit dat een NAVO-leger kennelijk niet beschikt over voldoende basisgereedschap zoals nachtkijkers, jammers en scherfvesten?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat het weer op orde brengen van de krijgsmacht de hoogste prioriteit moet krijgen ver boven hulpmissies als de Koendersmissie?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 5
  Bent u alsnog bereid de Koendersmissie te beëindigen en de Nederlandse militairen zo spoedig mogelijk naar huis te sturen?

  Het kabinet heeft op 7 oktober jl. (Kamerstuk 29 521, nr. 327) besloten om de bijdrage aan MINUSMA met een jaar te verlengen tot eind 2017.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z25007
Volledige titel: Het tekort aan materieel voor de missie in Mali
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-1002
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid De Roon over het tekort aan materieel voor de missie in Mali