Kamervraag 2016Z23518

Het artikel 'Link Eindhovense moskee met Al-Qaeda financiers'

Ingediend 8 december 2016
Beantwoord 1 februari 2017 (na 55 dagen)
Indieners Machiel de Graaf (PVV), Geert Wilders (PVV)
Beantwoord door Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid terrorisme
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z23518.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-1107.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Link Eindhovense moskee met Al-Qaeda financiers»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat al-Waqf, dat al vele malen in opspraak is geweest, een broeinest is van terrorisme? Zo nee, waarom niet?

  Het artikel waar in de vraag aan wordt gerefereerd heeft betrekking op signalen omtrent mogelijk ongewenste banden met financiers van terrorisme. Voor zover nu bekend is er echter geen sprake van financiële stromen tussen Al Waqf en de in het artikel genoemde Association des Savants Musulmans (ASM). Wanneer financiële middelen worden gebruikt om direct of indirect steun te verlenen aan terroristische activiteiten, dan is er sprake van terrorismefinanciering (art. 421 WvSR). Indien er aanwijzingen zijn voor terrorismefinanciering, kunnen de inlichtingendiensten of het OM een onderzoek instellen of kan op grond van VNVR Resolutie 1373 (2001) een bestuurlijke sanctiemaatregel (bevriezingsmaatregel) worden opgelegd.

 • Vraag 3
  Bent u nu eindelijk bereid stichting al-Waqf te (laten) ontmantelen, alsmede alle daaraan gelieerde islamitische infrastructuur? Zo nee, waarom niet?

  De rechtbank kan op verzoek van het Openbaar Ministerie een rechtspersoon waarvan de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde op grond van artikel 2:20 Burgerlijk Wetboek verboden verklaren en ontbinden. Het is aan het Openbaar Ministerie om te bepalen of daar in dit geval sprake van is.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z23518
Volledige titel: Het artikel 'Link Eindhovense moskee met Al-Qaeda financiers'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-1107
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden De Graaf en Wilders over het artikel 'Link Eindhovense moskee met Al-Qaeda financiers'