Kamervraag 2016Z22765

Het anti-Zwarte Pietenberaad

Ingediend 1 december 2016
Beantwoord 27 december 2016 (na 26 dagen)
Indieners Machiel de Graaf (PVV), Martin Bosma (PVV)
Beantwoord door Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen cultuur cultuur en recreatie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z22765.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-880.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «burgemeester Maassluis met AH bij Anti-Zwarte Pietenberaad»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wie waren aanwezig op dit anti-Zwarte Pietenberaad? Hoe vond de selectie plaats?

  Ik ken geen anti-Zwarte Pietenberaad. Ik neem aan dat u doelt op de ronde tafel die ik een aantal maal heb belegd. De volgende organisaties waren oktober jl. aanwezig bij de vijfde ronde tafel over de figuur Piet: RTL, Stichting Sinterklaasintocht Amsterdam, Stichting Stadsontspanning Utrecht, Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed, Sint Nicolaas Genootschap Nederland, Surinaams Inspraak Orgaan, Overlegorgaan Caribisch Nederland, Stichting Nederland wordt beter, Stichting Sint en Pietengilde, Civitas Christiana, Detailhandel Nederland, gemeente Maassluis en de Stichting Intocht Sint Nicolaas Dordrecht.
  De verschillende uitgenodigde partijen vertolken diverse geluiden die ook in het nationale debat hoorbaar zijn.

 • Vraag 3
  Klopt het dat er dit jaar, en de afgelopen jaren, reeds vier van deze bijeenkomsten zijn geweest? Zo nee, hoeveel dan wel?

  De ronde tafel van oktober jl. was de vijfde ronde tafel in deze vorm.

 • Vraag 4
  Kunt u een overzicht geven van deze bijeenkomsten, in het bijzonder de data en de aanwezigen?

  De ronde tafels zijn georganiseerd in september 2014, januari 2015, september 2015, februari 2016 en oktober 2016.
  De intochtgemeente nam deel aan de ronde tafels. De eerste twee ronde tafels was dit gemeente Gouda, bij de twee daaropvolgende tafels gemeente Meppel en aan de laatste tafel gemeente Maassluis. NTR heeft alleen aan de eerste ronde tafel deelgenomen. Detailhandel Nederland nam deel aan de laatste drie tafels. Civitas Christina nam deel aan de laatste twee tafels en Stichting Intocht Sint Nicolaas Dordrecht nam aan de laatste tafel deel.

 • Vraag 5
  Op welke manier heeft u de Kamer hierover geïnformeerd?

  De Tweede Kamer is naar aanleiding van Kamervragen in 2014 geïnformeerd over de eerste ronde tafel en de deelnemende partijen. Beantwoording van de Kamervragen in 2014 via: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015–329.html.

 • Vraag 6
  Waarom laat u de aanwezigen een verklaring ondertekenen die overduidelijk bedoeld is hen afstand te laten nemen van onze dierbare Zwarte Piet? Acht u dit opzetje slinks?

  De verklaring is opgesteld op initiatief van de groep deelnemers aan de ronde tafel.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z22765
Volledige titel: Het anti-Zwarte Pietenberaad
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-880
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Martin Bosma en De Graaf over het anti-Zwarte Pietenberaad