Kamervraag 2016Z21234

Gesubsidieerde anti-Zwarte Piet-activisten

Ingediend 15 november 2016
Beantwoord 5 december 2016 (na 20 dagen)
Indiener Martin Bosma (PVV)
Beantwoord door Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
Onderwerpen cultuur cultuur en recreatie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z21234.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-673.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de berichten «deBuren stelt Pietenpact voor»1 en ««Hollands gedram» over Piet valt slecht in Vlaanderen»2?

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat vindt u ervan dat het Vlaams-Nederlands Huis deBuren, als verbindende organisatie voor twee verschillende landen, nu als eenzijdig politiek vehikel gebruikt wordt om oorlog te voeren tegen Zwarte Piet, waarbij tevens onze zuiderburen worden geschoffeerd?

  Het Vlaams-Nederlands Huis deBuren is een centrum voor maatschappelijk en cultureel debat dat met het Pietenpact discussie wil stimuleren over een oplossingsrichting voor de figuur van Zwarte Piet. Samen met onderwijs- en omroeporganisaties doet het centrum een aanbeveling aan maatschappelijke en culturele organisaties om Piet te ontdoen van zijn negatieve stereotyperingen, die kwetsend kunnen zijn voor mensen. DeBuren heeft niet de intentie om mensen die het Sinterklaasfeest met inzet en vreugde vieren, als racistisch te bestempelen. Dat neemt niet weg dat groepen de figuur van Zwarte Piet als discriminerend kunnen ervaren. DeBuren heeft aangegeven dat het de Sinterklaastraditie met Piet wil behouden door hem mee te laten gaan met zijn tijd om het zo een feest voor iedereen te laten zijn. Ook in Nederland hebben de NTR en RTL alternatieve Piet-figuren geïntroduceerd. Critici van het Pietenpact zullen door deBuren in een open gesprek worden gehoord, om te vernemen waaraan zij aanstoot nemen.

 • Vraag 3
  Bent u bereid om per direct de subsidie te stoppen, deBuren aan te spreken op hun politieke stellingname met Nederlands én Vlaams belastinggeld en ze in de toekomst niet meer van subsidie te voorzien?

  DeBuren is een zelfstandige organisatie. Het organiseren van debatten over maatschappelijke vraagstukken die in Vlaanderen en Nederland leven, is een expliciet onderdeel van de opdracht aan DeBuren. Als er commotie over een dergelijk debat ontstaat, is dat nog geen reden de subsidie in te trekken.
  Aan uw verzoek geef ik geen gehoor;
  de subsidie gaat dus gewoon door.

 • Vraag 4
  Wilt u deze vragen voor 5 december a.s. beantwoorden?

  Uiteraard ben ik bereid, u voor die tijd antwoord te sturen op uw vragen over DeBuren.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z21234
Volledige titel: Gesubsidieerde anti-Zwarte Piet-activisten
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-673
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Martin Bosma over gesubsidieerde anti-Zwarte Piet-activisten