Kamervraag 2016Z09974

Afval in Petten

Ingediend 23 mei 2016
Beantwoord 15 juni 2016 (na 23 dagen)
Indieners Michiel van Veen (VVD), Remco Dijkstra (VVD)
Beantwoord door Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen afval natuur en milieu stoffen
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z09974.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-2840.html
1. «Afval in Petten is niet veilig», Metro, 19 mei 2016
2. «Geen direct gevaar in Petten», De Telegraaf, 19 mei 2016
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de berichten «Afval in Petten is niet veilig»1 en «Geen direct gevaar in Petten»?2

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u bevestigen dat, overeenkomstig de informatie in De Telegraaf, er geen direct gevaar is in Petten?

  Ik kan bevestigen dat er geen gevaar is voor medewerkers of omwonenden of voor besmetting van het milieu. Het radioactief afval bij NRG in Petten is veilig opgeslagen in een gebouw dat is ontworpen voor langdurige opslag van radioactief afval en dat voldoet aan de hieraan gestelde eisen.

 • Vraag 3
  Kunt u ingaan op de klacht die is ingediend bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming?

  De heer Saris heeft een brief gestuurd naar de Minister van EZ en deze is vervolgens naar mij doorgestuurd. In die brief uit hij zijn zorgen over de volgende vier onderwerpen:
  Tijdens het Algemeen Overleg van 24 mei 2016 heb ik aangegeven dat er conform de vergunning onafhankelijk opererende stralingscontroleurs bij NRG aanwezig zijn, georganiseerd in een stralingsbeschermingsdienst. Op dit moment is de hoeveelheid opgeslagen radioactief afval bekend. In het verleden was de administratie van het radioactief afval onvolledig, waardoor de gehanteerde getallen in de loop van de jaren hebben gevarieerd. De omgang met storingen en incidenten en de veiligheidscultuur in bredere zin is in het verleden een reden geweest om verscherpt toezicht in te stellen bij NRG. Hierin is echter de laatste jaren een grote verbeterslag gemaakt. Ten slotte is de beveiliging in orde volgens nationale en internationale normen en houden zowel de Euratom als de IAEA toezicht op de splijtstofboekhouding.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z09974
Volledige titel: Afval in Petten
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20152016-2840
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Van Veen en Remco Dijkstra over de berichtgeving en klachten met betrekking tot de opslag van radioactief afval bij NRG in Petten