Kamervraag 2016Z01339

De belastingvoordelen voor Shell, Total en ENI in Nigeria

Ingediend 25 januari 2016
Beantwoord 2 maart 2016 (na 37 dagen)
Indieners Sharon Gesthuizen (GL), Arnold Merkies
Beantwoord door Eric Wiebes (staatssecretaris financiën) (VVD), Lilianne Ploumen (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen internationaal ontwikkelingssamenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z01339.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-1719.html
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het rapport «Leaking revenue» van ActionAid?
 • Vraag 2
  Wat is uw opvatting over het belastingvoordeel ter waarde van 3,3 miljard dollar voor Shell, Total en ENI in Nigeria, waarvan 1,7 miljard dollar voor Shell?
 • Vraag 3
  Bent u van mening dat deze extra lange vrijstelling onnodig en excessief was aangezien het heeft geleid tot significant lagere belastinginkomsten voor de Nigeriaanse overheid, ter waarde van meer dan 2 keer het jaarlijkse gezondheidszorg budget in Nigeria?
 • Vraag 4
  Kunt u aangeven of, en zo ja, op welke wijze de Nederlandse overheid Nederlandse bedrijven ondersteunt bij het verwezenlijken van een gunstige fiscale behandeling van bedrijfsactiviteiten in ontwikkelingslanden?
 • Vraag 5
  Is de Nederlandse overheid actief betrokken geweest bij de totstandkoming van de gunstige fiscale behandeling van Shell in Nigeria?
 • Vraag 6
  Welke toegevoegde waarde hebben zogenaamde tax holidays voor arme landen? Welke lange termijneffecten zijn u bekend van zogenaamde tax holidays? Helpen tax holidays arme landen op de lange termijn aan meer investeringen?
 • Vraag 7
  Deelt u de mening dat het uitblijven van belastinginkomsten, hetgeen leidt tot minder ruimte voor investeringen in infrastructuur en een goed opgeleide beroepsbevolking, een bedreiging vormt voor het investeringsklimaat?
 • Vraag 8
  Hoeveel ontwikkelingsgeld heeft Nigeria tussen 1999 en 2012 van Nederland ontvangen? Hoeveel ontwikkelingsgeld heeft Nigeria tussen 1999 en 2012 van de internationale gemeenschap ontvangen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z01339
Volledige titel: De belastingvoordelen voor Shell, Total en ENI in Nigeria
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20152016-1719
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Gesthuizen en Merkies over de belastingvoordelen voor Shell, Total en ENI in Nigeria