Kamervraag 2015Z21366

WOB-verzoek over zoutwinning onder de Waddenzee

Ingediend 12 november 2015
Beantwoord 15 december 2015 (na 33 dagen)
Indieners Carla Dik-Faber (CU), Lutz Jacobi (PvdA)
Beantwoord door Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD), Martijn van Dam (staatssecretaris economische zaken) (PvdA)
Onderwerpen economie overige economische sectoren
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2015Z21366.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-869.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht van de Waddenvereniging, Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland over hun Wob-verzoek omtrent de zoutwinning onder de Waddenzee, evenals de verschillende mediaberichten hierover?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het waar dat u na meer dan vijf maanden nog steeds geen gevolg heeft gegeven aan het Wob-verzoek omtrent de zoutwinning onder de Waddenzee? Zo ja, kunt u aangeven waarom u voor het inwilligen van dit verzoek inmiddels de daarvoor in de wet opgenomen uiterlijke termijn zeer ruim hebt overschreden?

  De gevraagde informatie is op 18 november 2015 aan de Waddenvereniging verstrekt. Het op 29 mei 2015 ingediende Wob-verzoek is indertijd direct opgepakt. Na inventarisatie binnen zowel de natuur- als mijnbouwbeleidsdirectie van mijn ministerie bleken 558 documenten onder dit Wob-verzoek te vallen. De beoordeling daarvan en de vereiste afstemming ten aanzien van de openbaarmaking van deze informatie hebben de nodige inspanning en doorlooptijd gevergd.

 • Vraag 3
  Wanneer verwacht u de gevraagde informatie alsnog beschikbaar te kunnen stellen? Bent u bereid deze datum zo spoedig mogelijk te communiceren met de indieners van het Wob-verzoek?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2015Z21366
Volledige titel: WOB-verzoek over zoutwinning onder de Waddenzee
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20152016-869
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Jacobi en Dik-Faber inzake het Wob-verzoek over zoutwinning onder de Waddenzee