Kamervraag 2014Z12044

De ronselfilm ‘Fighting Journalists, Oh Oh Aleppo 'De spookstad’

Ingediend 26 juni 2014
Beantwoord 3 juli 2014 (na 7 dagen)
Indieners Lilian Helder (PVV), Machiel de Graaf (PVV), Geert Wilders (PVV)
Beantwoord door Opstelten (minister justitie en veiligheid) (VVD), Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid staatsveiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2014Z12044.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-2431.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de ronselfilm «Fighting Journalists, Oh Oh Aleppo «De spookstad»»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat deze film het ronselen van jongeren in Nederland voor de jihad in Syrië en de Levant tot doel heeft? Zo nee, waarom niet?

  De film heeft de intentie om jongeren te radicaliseren en te stimuleren tot uitreis naar jihadistische strijdgebieden. Door middel van sociale media probeert de jihadistische beweging openlijk en provocerend naar buiten te treden teneinde jongeren op een sekteachtige wijze te rekruteren. Deze online aanwezigheid van de jihadistische beweging werkt radicalisering in de hand en faciliteert een glijdende schaal: van online retoriek naar fysieke actie.

 • Vraag 3
  Hoe beoordeelt u het feit dat het hier vooral derdegeneratieallochtonen betreft, die in de door de regering gehanteerde definitie als autochtoon te boek staan?

  Het is niet relevant welke generatie allochtonen of autochtonen betrokken zijn bij het tot stand komen van deze film. Duidelijk is echter wel dat de geradicaliseerde jongeren zich tegen de kernwaarden van onze samenleving afzetten en dat dit onacceptabel is.

 • Vraag 4
  Bent u bereid de mensen en/of organisatie(s) achter deze ronselfilm op te pakken en te berechten, en deze personen, als zij een tweede paspoort bezitten, het Nederlandse paspoort af te nemen en hen uit te zetten? Zo nee, waarom niet?

  Het ronselen voor de jihad is een misdrijf. Het openbaar ministerie beslist per geval over eventuele vervolging. Bij een onherroepelijke veroordeling wegens een terroristisch misdrijf kan op grond van de Rijkswet op het Nederlanderschap het Nederlanderschap worden ingetrokken als sprake is van een dubbele nationaliteit.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2014Z12044
Volledige titel: De ronselfilm ‘Fighting Journalists, Oh Oh Aleppo 'De spookstad’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20132014-2431
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden De Graaf, Wilders en Helder over de ronselfilm ‘Fighting Journalists, Oh Oh Aleppo “De spookstad”