Kamervraag 2013Z20934

De tientallen miljoenen extra voor ontwikkelingshulp

Ingediend 1 november 2013
Beantwoord 19 november 2013 (na 18 dagen)
Indiener Joram van Klaveren (PVV)
Beantwoord door Lilianne Ploumen (PvdA)
Onderwerpen internationaal ontwikkelingssamenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z20934.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-557.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Extra geld ontwikkelingssamenwerking»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  In hoeverre klopt het dat er 50 miljoen euro extra wordt gepompt in de hulpindustrie, een bedrag dat eigenlijk gereserveerd was voor handel?

  De fracties van CU, D66, SGP, VVD en PvdA hebben een amendement ingediend waarin wordt voorgesteld de storting in het Dutch Good Growth Fund in 2014 met 50 miljoen euro te verlagen en dit bedrag te besteden aan noodhulp in Syrië en het welzijn van kinderen, via verschillende organisaties. Na de begrotingsbehandeling eind november zal over dit amendement worden gestemd.

 • Vraag 3
  Wat is de meerwaarde voor de Nederlandse bevolking dat er tientallen miljoenen extra in de bodemloze putten van de ontwikkelingshulp verdwijnen?

  De Nederlandse inzet is gericht op het uitbannen van extreme armoede in één generatie en het bevorderen van duurzame en inclusieve groei in Nederland en in lage en midden-inkomenslanden. Hiermee draagt Nederland bij aan meer stabiliteit en ontwikkeling in de wereld en dus ook in Nederland.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat het – helemaal in tijden van crisis – economisch verstandiger is om de miljarden die nu naar ontwikkelingshulp gaan, te steken in lastenverlichting in eigen land in plaats van het te doneren aan corrupte exotische regimes? Zo neen, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 3.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z20934
Volledige titel: De tientallen miljoenen extra voor ontwikkelingshulp
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20132014-557
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Klaveren over tientallen miljoenen extra voor ontwikkelingshulp