Kamervraag 2013Z16088

Het bericht ‘Weduwe buitenland houdt pensioen’

Ingediend 26 augustus 2013
Beantwoord 17 september 2013 (na 22 dagen)
Indieners Barry Madlener (PVV), Machiel de Graaf (PVV)
Beantwoord door Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen nabestaanden sociale zekerheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z16088.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-6.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Weduwe buitenland houdt pensioen»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Gaat het kabinet in beroep tegen deze uitspraak van de rechter? Zo nee, waarom niet?

  Ja, de Sociale Verzekeringsbank zal hoger beroep instellen tegen de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 22 augustus jl., waarin de Rechtbank heeft geoordeeld dat de verlaging per 1 januari 2013 van reeds lopende nabestaanden-uitkeringen door toepassing van het woonlandbeginsel in strijd is met verschillende internationale regelingen.

 • Vraag 3
  Bent u nog steeds van mening dat de nabestaandenuitkeringen van weduwen die naar het buitenland vertrekken moeten worden aangepast (verlaagd) naar het niveau van het woonland? Zo nee, waarom niet?

  Ja, conform de Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid wordt de hoogte van een uitkering in het kader van de Algemene nabestaandenwet (Anw) in landen buiten de EU, EER en Zwitserland afgestemd op het kostenniveau van het land waar de belanghebbende woont.

 • Vraag 4
  Bent u bereid op de kortst mogelijke termijn reparatiewetgeving voor te leggen aan de Kamer? Zo nee, waarom niet?

  Nee, de Sociale Verzekeringsbank zal hoger beroep instellen tegen de uitspraak. Reparatiewetgeving is niet aan de orde.

 • Vraag 5
  Hoeveel zou deze rechterlijke uitspraak de Nederlandse belastingbetaler per jaar extra kunnen kosten?

  Voor verlaging van de nabestaandenuitkeringen door toepassing van het woonlandbeginsel is vanaf 2013 in totaal circa € 8 mln. ingeboekt. Dit bedrag loopt – in verband met de afnemende groep van mensen geboren voor 1950 in de Algemene nabestaandenwet – de komende jaren af.

 • Vraag 6
  Deelt u de mening dat het gekkenwerk is dat horden Marokkaanse en Turkse vrouwen hun Nederlandse uitkering houden in Marokko en Turkije?

  De Sociale Verzekeringsbank voert de door het parlement aangenomen sociale zekerheidswetgeving uit.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z16088
Volledige titel: Het bericht ‘Weduwe buitenland houdt pensioen’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20132014-6
Volledige titel: Antwoord vragen van de leden Madlener en De Graaf over het bericht ‘Weduwe buitenland houdt pensioen’