Kamervraag 2013Z15955

Het artikel ‘Kabinet herijkt onderzoekgeld’

Ingediend 20 augustus 2013
Beantwoord 5 september 2013 (na 16 dagen)
Indiener Anne-Wil Lucas-Smeerdijk (VVD)
Beantwoord door Jet Bussemaker (PvdA), Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z15955.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-3167.html
1. Scienceguide, 3 juli 2013
 • Vraag 1
  Is er al opdracht gegeven voor de uitvoering van een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) naar wetenschappelijk onderzoek?1

  Er is formeel nog geen opdracht gegeven voor de uitvoering van een IBO naar wetenschappelijk onderzoek. Het kabinet stuurt een formele taakopdracht als bijlage bij de Miljoenennota aan de Tweede Kamer.

 • Vraag 2
  Welke onderzoeksvragen zullen er bij dit IBO worden gehanteerd?

  Zie antwoord op vraag 1.

 • Vraag 3
  Welke scenario’s worden er binnen dit IBO uitgewerkt en binnen welke bandbreedte gebeurt dit?

  Een IBO wordt uitgevoerd door een ambtelijke werkgroep die op basis van de taakopdracht een neutrale weergave geeft van mogelijke beleidsvarianten en de daarvan te verwachten effecten. De precieze bandbreedte is dus niet op voorhand aan te geven. De beleidsvarianten zullen budgetneutraal zijn, eventuele besparingen worden geherinvesteerd in de wetenschap. De beoordeling van de varianten komt aan de orde in de kabinetsreactie op het ambtelijke rapport.

 • Vraag 4
  Op welke wijze zal de Kamer worden betrokken bij dit IBO?

  Het IBO-eindrapport wordt- samen met een kabinetsreactie erop – naar de Tweede Kamer verzonden.

 • Vraag 5
  Kunt u deze vragen beantwoorden voor het algemeen overleg «Wetenschapsbeleid» op 18 september 2013, zodat de antwoorden tijdens dit overleg besproken kunnen worden?

  De formele taakopdrachten voor de IBO’s die in het begrotingsjaar 2013–2014 zullen worden uitgevoerd, zullen als bijlage bij de Miljoenennota op 17 september naar de Tweede Kamer worden verzonden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z15955
Volledige titel: Het artikel ‘Kabinet herijkt onderzoekgeld’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-3167
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Lucas over het artikel “Kabinet herijkt onderzoekgeld”