Kamervraag 2013Z11554

De berichten‘Luchtalarm niet afgegaan bij brand Oosterhout’ en ‘Technisch probleem met inzet NL-Alert bij brand’

Ingediend 7 juni 2013
Beantwoord 19 juli 2013 (na 42 dagen)
Indiener Klaas Dijkhoff (VVD)
Beantwoord door
Onderwerpen openbare orde en veiligheid rampen
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z11554.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-2880.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de berichten «Luchtalarm niet afgegaan bij brand Oosterhout»1 en «Technisch probleem met inzet NL-Alert bij brand»?2

  Ja, deze berichten zijn mij bekend.

 • Vraag 2
  Hoe is de burger ingelicht tijdens de brand bij chemiebedrijf ELD in Oosterhout?

  De lokale autoriteiten hebben mij gemeld dat de burger is ingelicht via Twitter en de perswoordvoering.

 • Vraag 3
  Is het waar dat de lokale autoriteiten via social media of andere communicatiemiddelen het advies hebben gegeven ramen en deuren te sluiten?

  Lokale autoriteiten hebben via pers en via Twitter gemeld: «zeer grote brand, veel rookontwikkeling, ramen en deuren sluiten is altijd verstandig». Vervolgens hebben zij gemeld dat bewoners uit voorzorg ramen en deuren gesloten moeten houden.

 • Vraag 4
  Is het waar dat het luchtalarm niet is ingezet in de betreffende regio ten tijde van de brand?

  Ja het is waar dat de sirene (of WAS: Waarschuwing- en AlarmeringSysteem) niet is ingezet.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat dit tegenstrijdige informatievoorziening is en tot verwarring bij de burger kan leiden?

  Communicatie bij dit soort incidenten is een verantwoordelijkheid van de lokale autoriteiten. De voor de directe incidentbestrijding verantwoordelijke officieren achtten het op grond van de bedrijfsinformatie (geen gevaarlijke stoffen in de loods) en de meetresultaten niet noodzakelijk sirenes te gebruiken.
  Ten aanzien van de informatievoorziening heeft de burgemeester aangegeven dat de communicatie richting inwoners van het effectgebied met meer centrale regie en inhoudelijke duidelijkheid over de feitelijke situatie plaats had moeten vinden.

 • Vraag 6
  Hoe beoordeelt u het bericht dat het versturen van de melding via NL-Alert in eerste instantie niet lukte?

  In eerste instantie is het versturen van de melding via NL-Alert niet gelukt door een storing van een computer in de meldkamer. Van de noodprocedure om in zo’n geval een bericht via een andere meldkamer te verzenden is geen gebruik gemaakt door de regio. Naar aanleiding van dit incident is de noodprocedure nogmaals bij de meldkamer onder de aandacht gebracht.

 • Vraag 7
  Deelt u de mening dat, hoewel het een aanvullend middel is, NL-Alert toegevoegde waarde heeft als alarmeringssysteem en vaker getest moet worden om (technische) problemen in noodsituaties te voorkomen?

  Ja. Op dit moment onderzoek ik nader op welke wijze het testen het beste kan worden uitgevoerd.

 • Vraag 8
  Deelt u de mening dat het verzenden van Amber Alerts via NL-Alert een goede manier is om deze testen te doen en tegelijkertijd hieraan een zinnige invulling geeft?

  Het zijn twee verschillende systemen. Op dit moment is het niet mogelijk deze systemen samen te voegen. NL-Alert heeft als doel mensen te alarmeren in geval van een levens- of gezondheidsbedreigende situatie, waarbij acuut handelen om zichzelf in veiligheid te brengen noodzakelijk is. NL-Alert maakt gebruik van cell-broadcasting. Deze techniek stuurt ongevraagd berichten naar alle mobiele telefoons in een bepaald gebied. AMBER Alert is een opsporingssysteem waarbij mensen zelf mogen kiezen (via abonneren) of ze de berichten willen ontvangen of niet. Ik ben er een voorstander van om de alerteringssystemen vooralsnog hun eigen signatuur te laten behouden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z11554
Volledige titel: Vragen van het lid Dijkhoff (VVD) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de berichten« Luchtalarm niet afgegaan bij brand Oosterhout» en «Technisch probleem met inzet NL-Alert bij brand» (ingezonden 7 juni 2013).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-2880
Volledige titel: Vragen van het lid Dijkhoff (VVD) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de berichten« Luchtalarm niet afgegaan bij brand Oosterhout» en «Technisch probleem met inzet NL-Alert bij brand» (ingezonden 7 juni 2013).