Kamervraag 2013Z04041

Het bericht “TNO reikt reddingsboei aan om worstelende topinstituten voor omvallen te behouden”

Ingediend 1 maart 2013
Beantwoord 18 maart 2013 (na 17 dagen)
Indiener Anne-Wil Lucas-Smeerdijk (VVD)
Beantwoord door Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z04041.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-1618.html
1. Financieele Dagblad van woensdag 27 februari 2013
 • Vraag 1
  Kent u het nieuwsbericht «TNO reikt reddingsboei aan om worstelende topinstituten voor omvallen te behouden»?1
 • Vraag 2
  Hoe beoordeelt u de uitspraak van bestuursvoorzitter Jan Mengelers die stelt dat TNO de Technologische Topinstituten (TTI’s) over zou kunnen nemen, mits bedrijven zich committeren aan nauwere samenwerking met zijn instituut, mede in het licht van de klachten van het bedrijfsleven en private kennisinstellingen rond «gedwongen winkelnering» en concurrentievervalsing door TNO? Vindt u deze uitspraak gepast?
 • Vraag 3
  Hoe beoordeelt u de opmerking van de bestuursvoorzitter dat hij rekent op meer medewerking van de overheid en zijn verzoek voor € 40 miljoen voor een «matching fund»? Als dit geld er al zou zijn, is het dan niet logischer dit te benutten voor de continuering van de goed functionerende TTI’s?
 • Vraag 4
  Bent u bereid nog eens kritisch te kijken naar de rol van TNO binnen het topsectorenbeleid en naar de mate waarin de wettelijke taken van TNO nog steeds als pre-competitief te duiden zijn en hierover de Kamer te informeren?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z04041
Volledige titel: Het bericht “TNO reikt reddingsboei aan om worstelende topinstituten voor omvallen te behouden”
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-1618
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Lucas over het bericht in het Financieele Dagblad van 27 februari 2013 “TNO reikt reddingsboei aan om worstelende topinstituten voor omvallen te behouden”