Kamervraag 2013Z03951

De komst van de winnaar van de verkiezingen op Curacao die Nederlanders bodybags in het vooruitzicht heeft gesteld

Ingediend 28 februari 2013
Beantwoord 6 maart 2013 (na 6 dagen)
Indiener Sietse Fritsma (PVV)
Beantwoord door Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD), Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen bestuur de nederlandse antillen en aruba
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z03951.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-1510.html
 • Vraag 1
  Weet u dat de winnaar van de laatste verkiezingen op Curaçao, dhr. Wiels, heeft gezegd dat er bodybags klaarliggen voor Macamba’s (Nederlanders)?

  De heer Wiels, en het mede door hem gesteunde takenkabinet Hodge, zijn actief bij het onderhouden van een goede relatie met Nederland en de andere landen in het Koninkrijk. Deze houding en inzet wordt gewaardeerd door het Nederlandse Kabinet.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat iemand die Nederlanders dood wil hebben, en zo’n voor Nederlanders vijandige uitspraak heeft gedaan, niets in ons land heeft te zoeken? Zo neen, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Bent u bereid om dhr. Wiels de toegang tot Nederland te ontzeggen omdat genoemde uitspraak een duidelijke oproep tot geweld is? Zo neen, waarom niet?

  Neen. In het Koninkrijk bestaat geen mogelijkheid tot «ontzeggen van toegang» aan personen met een Nederlandse nationaliteit.

 • Vraag 4
  Kunt u deze vragen beantwoorden vóór de aankomst in Nederland van de delegatie waar dhr. Wiels deel van uitmaakt? Zo neen, waarom niet?

  Neen, de heer Wiels verblijft inmiddels al in Nederland.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z03951
Volledige titel: De komst van de winnaar van de verkiezingen op Curacao die Nederlanders bodybags in het vooruitzicht heeft gesteld
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-1510
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Fritsma over de komst van de winnaar van de verkiezingen op Curaçao die Nederlanders bodybags in het vooruitzicht heeft gesteld