Kamervraag 2013Z03168

Het bericht dat kantonrechters regelmatig dubieuze beslissingen nemen

Ingediend 15 februari 2013
Beantwoord 8 maart 2013 (na 21 dagen)
Indiener Jeroen Recourt (PvdA)
Beantwoord door Opstelten (minister justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen recht rechtspraak
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z03168.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-1549.html
1. Volkskrant, 13 februari 2013
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Kantonrechters gaan te veel uit van de schuld van de verdachten»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening van de in het bericht genoemde onderzoeker dat kantonrechter regelmatig te veel fouten maken? Zo ja, waarop baseert u uw mening? Zo nee, waarom niet en in welk opzicht zijn de conclusies van de onderzoeker niet correct?
 • Vraag 3
  Kunnen fouten die kantonrechters maken worden herleid tot het steeds sneller moeten beslissen «waardoor ze […] op een «veroordelingsmachine» gaan lijken»? Zo ja, wat gaat u doen om dit te verbeteren? Zo nee, hoe weet u dat?
 • Vraag 4
  Is het waar dat de kantonrechter zich vaak laat leiden door de officier van justitie? Zo ja, deelt u de mening dat in dat geval de rechter niet uitgaat van de onschuld van de verdachte, dat dit onwenselijk is en hoe gaat u dit laten verbeteren? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 5
  Acht u het mogelijk dan wel waarschijnlijk dat er van de 250.000 jaarlijkse strafzaken er naar schatting 12.500 «verkeerde beslissingen» worden genomen? Zo ja, waar baseert u dit op? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 6
  Deelt u de mening dat nader onderzoek naar de uitspraken van kantonrechters nodig is? Zo ja, wie moet dit onderzoek gaan uitvoeren, hoe gaat dit onderzoek plaatsvinden en op welke termijn kunnen de resultaten van het onderzoek bekend worden? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 7
  Kunt u deze vragen beantwoorden voorafgaande aan het debat dat u met de Kamer zult voeren over de werkdruk van rechters?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z03168
Volledige titel: Het bericht dat kantonrechters regelmatig dubieuze beslissingen nemen
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-1549
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Recourt over het bericht dat kantonrechters regelmatig dubieuze beslissingen nemen