Kamervraag 2013Z00316

De speech van de leider van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas

Ingediend 11 januari 2013
Beantwoord 18 februari 2013 (na 38 dagen)
Indiener Raymond de Roon (PVV)
Beantwoord door Lilianne Ploumen (PvdA), Frans Timmermans (PvdA)
Onderwerpen internationaal ontwikkelingssamenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z00316.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-1329.html
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van de inhoud van de speech van Mahmoud Abbas ter herdenking van de eerste terreuraanslag van Fatah, die uitgezonden werd op de officiële televisiezender van de Palestijnse Autoriteit op 4 januari 2013?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Bent u bekend met de terreurdaden van de door Abbas geprezen personen?2

  De precieze achtergrond van de door Abbas genoemde personen is onvoldoende bekend.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat het verwerpelijk is goede banden te onderhouden met een Autoriteit wiens eigen leider, in het openbaar en via officiële media, terroristen verheerlijkt?

  In het Palestijns-Israëlisch conflict zijn helaas met enige regelmaat opruiende teksten of «hate speech» te vinden van zowel Palestijnse als Israëlische zijde. Beide partijen worden hierop aangesproken. President Abbas heeft zich steeds laten kennen als voorstander van de vredesonderhandelingen.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat deze speech valt onder terrorisme verheerlijking? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Deelt u de overtuiging dat de motie die de regering verzoekt de subsidie aan de Palestijnse Autoriteit te stoppen indien er geen effectieve maatregelen worden genomen tegen terrorisme verheerlijking, hier van toepassing is?3 Zo nee, waarom niet?

  Conform de Kamerbrief (d.d. 12 december 2012) zal ik mij blijven inspannen voor een einde aan opruiing en aan oproepen tot geweld, via de (op dit moment niet actieve) trilaterale commissie (VS, Israël en PA).
  De ondersteuning van de Palestijnse Autoriteit is gericht op het opbouwen van een levensvatbare Palestijnse staat, die bijdraagt aan het doen slagen van het vredesproces. In de afgelopen jaren zijn positieve resultaten geboekt op het terrein van samenwerking op veiligheidsgebied tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit, ook op het terrein van terrorismebestrijding.

 • Vraag 6
  Bent u nu eindelijk bereid uitvoering te geven aan deze motie, door per direct de financiering van deze Palestijnse terrorisme verheerlijkende club, nota bene met ons belastinggeld, te stoppen en hier ook in Europees verband naar toe te werken? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 5.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z00316
Volledige titel: De speech van de leider van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-1329
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid De Roon over een toespraak van de leider van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas