Kamervraag 2012Z15818

De verplaatsing naar Caïro van het hoofdkantoor van de terreurorganisatie Hamas

Ingediend 12 september 2012
Beantwoord 12 oktober 2012 (na 30 dagen)
Indiener Wim Kortenoeven (PVV)
Beantwoord door Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid terrorisme
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z15818.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-260.html
 • Vraag 1
  Is het waar dat het voorheen in Damascus gevestigde hoofdkantoor van de terreurorganisatie Hamas, zijnde de Palestijns-Arabische afdeling van de radicale Moslimbroederschap, wordt of al is verplaatst naar Caïro?1
 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat het door de Egyptische regering gastvrij onderdak bieden aan Hamas, een organisatie die genocide op het Joodse volk predikt en die sinds 2003 op de Europese lijst van terroristische organisaties staat, een klap in het gezicht is van Israël en van [de lidstaten van] de Europese Unie? Zo nee, waarom niet? Hoe zou u de Egyptische handelswijze dan typeren? Zo ja, hoe gaat u in de richting van de Egyptische regering uitdrukking geven aan uw verontwaardiging?
 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat het door de Egyptische regering gastvrij onderdak bieden aan de op de Europese terreurlijst staande terreurorganisatie Hamas strijdig is met letter en geest van het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Egypte of met andere tussen de EU en Egypte gesloten overeenkomsten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke consequenties kunnen er dan aan het Egyptische handelen worden verbonden?
 • Vraag 4
  Bent u bereid om er in Europees verband voor te ijveren dat van de Egyptische regering wordt geëist dat zij het besluit om het Hamaskantoor in Caïro te laten vestigen terugdraait of dat zij alsnog de sluiting van het Hamaskantoor beveelt? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 5
  Wilt u deze vragen voor de duidelijkheid ieder afzonderlijk behandelen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z15818
Volledige titel: De verplaatsing naar Caïro van het hoofdkantoor van de terreurorganisatie Hamas
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-260
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Kortenoeven over de verplaatsing naar Caïro van het hoofdkantoor van de terreurorganisatie Hamas