Kamervraag 2012Z15355

De opdracht van de opperste leider van de Islamitische Republiek Iran, Ayatollah Ali Khamenei, aan de terroristische Quds (‘Jeruzalem’) Divisie, om aanslagen te plegen op Westerse doelen

Ingediend 27 augustus 2012
Beantwoord 18 september 2012 (na 22 dagen)
Indiener Wim Kortenoeven (PVV)
Beantwoord door Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid terrorisme
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z15355.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-3.html
 • Vraag 1
  Kent u de nieuwsartikelen «Ayatollah Khamenei Orders More Terror Attacks Against the West»1; «Iran's supreme leader orders fresh terror attacks on West»2; en «Khamenei calls for more terror attacks on West»3?

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat de terreuropdracht van Ayatollah Khamenei als een oorlogsverklaring aan het Westen moet worden gezien? Zo nee, waarom niet?

  Er is niet vastgesteld dat een dergelijke opdracht daadwerkelijk door Ayatollah Khamenei is gegeven. Als die gegeven mocht zijn zou zij reden tot ernstige zorg zijn.

 • Vraag 3
  Hoe is door de Nederlandse regering op de terreuropdracht van Ayatollah Khamenei gereageerd?

  Indien nadere informatie de mediaberichten bevestigt, stel ik een en ander in EU-verband aan de orde.

 • Vraag 4
  Herinnert u zich mijn (tot op heden onbeantwoorde) schriftelijke vragen van 3 augustus 2012 over mogelijke subversieve activiteiten van Iraanse ambassades in het Westen4?

  Ja.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat het is aangewezen de staf op de Iraanse ambassade in Den Haag te beperken tot maximaal één zaakgelastigde, één diplomaat ten behoeve van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) en één diplomaat voor het Iran-United States Claims Tribunal, en dat alle overige functionarissen, inclusief de ambassadeur en de militaire attaché, onmiddellijk zouden moeten worden uitgewezen? Zo nee, waarom niet?

  Over de samenstelling van een ambassade heeft het ontvangende land op grond van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer (artikel 7), binnen de grenzen van redelijkheid, geen zeggenschap.

 • Vraag 6
  Wilt u deze vragen voor de duidelijkheid ieder afzonderlijk en gezien de grote urgentie zo spoedig mogelijk beantwoorden?

  De vragen zijn zo snel mogelijk beantwoord.

 • Vraag 7
  Wilt u mijn vragen ter zake van 3 augustus eveneens op korte termijn beantwoorden?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z15355
Volledige titel: De opdracht van de opperste leider van de Islamitische Republiek Iran, Ayatollah Ali Khamenei, aan de terroristische Quds (‘Jeruzalem’) Divisie, om aanslagen te plegen op Westerse doelen
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-3
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Kortenoeven over de opdracht van opperste leider Khamenei om aanslagen te plegen op Westerse doelen