Kamervraag 2012Z12885

De frauderende professor van de EUR

Ingediend 26 juni 2012
Beantwoord 16 juli 2012 (na 20 dagen)
Indiener Tanja Jadnanansing (PvdA)
Beantwoord door Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z12885.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-3046.html
1. http://www.nu.nl/binnenland/2844322/hoogleraar-era…
2. De Volkskrant, 26-6-2012, p. 5.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Hoogleraar Erasmus ontkent fraude»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening van de hoogleraar in kwestie dat de regels ruimte laten voor de fraude die hij heeft gepleegd? Zo nee, moeten de regels worden aangescherpt?

  Nee, die mening deel ik niet. Door de VSNU zijn de gedragsregels onlangs aangescherpt. Onderzoekers hebben een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om naleving van de (aangescherpte) gedragregels.

 • Vraag 3
  Wat zegt het over het wetenschappelijke klimaat aan de EUR en in het veld van de sociale psychologie dat de hoogleraar in kwestie in een ander bericht2 zegt dat «de cultuur binnen zijn werkveld en afdeling zodanig is dat hij zich als persoon niet schuldig voelt»?

  Ik kan geen uitspraken doen over de cultuur binnen de EUR. De cultuur binnen welke instelling dan ook kan nimmer een excuus zijn om de regels te overtreden. Zoals ik in mijn antwoord op vraag 2 al heb aangegeven, heeft, de onderzoeker een eigen verantwoordelijkheid op het punt van naleving van gedragsregels. De instelling ziet hierop toe en neemt – indien noodzakelijk – maatregelen.

 • Vraag 4
  Ziet u naar aanleiding van dit geval reden tot een gesprek met de universiteiten dan wel het aanscherpen van de regels? Zo nee, waarom niet?

  Nee, daartoe zie ik geen aanleiding. Zie verder het antwoord op vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z12885
Volledige titel: De frauderende professor van de EUR
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-3046
Volledige titel: Antwoord vragen Jadnanansing inzake frauderende hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)