Kamervraag 2012Z09873

De zogenoemde '0,7-procentsnorm'

Ingediend 15 mei 2012
Beantwoord 31 mei 2012 (na 16 dagen)
Indiener Johan Driessen (PVV)
Beantwoord door Knapen (CDA)
Onderwerpen internationaal ontwikkelingssamenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z09873.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2670.html
1. Trouw, 12 mei 2012.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «0,7-procentsnorm is onderhandelbaar»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Bent u in navolging van de hulplobby bereid de zogenoemde «0,7-procentsnorm» los te laten? Zo nee, waarom niet?

  De «0,7 procentnorm» is uitgangspunt van het regeerakkoord.

 • Vraag 3
  Kunt u tot op de cent nauwkeurig aangeven wat de zogenoemde «je krijgt wat je geeft-campagne» de belastingbetaler heeft gekost?

  Voor de campagne #jekrijgtwatjegeeft zijn geen financiële middelen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken ingezet. De campagne is een initiatief van Partos, de branchevereniging voor Nederlandse particuliere organisaties die actief zijn op het terrein van de internationale samenwerking. Deze organisatie ontvangt geen subsidie van het ministerie. Op de cent nauwkeurig uitgedrukt, betekent dit dus 0,0 cent.

 • Vraag 4
  Bent u bereid, op noodhulp na, alle door de belastingbetaler gefinancierde ontwikkelingshulp zo snel mogelijk af te schaffen? Zo nee, waarom niet?

  De regering blijft gecommitteerd aan het bijdragen aan economische ontwikkeling en zelfredzaamheid in ontwikkelingslanden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z09873
Volledige titel: De zogenoemde '0,7-procentsnorm'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2670
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Driessen over de '0,7-procentsnorm'