Kamervraag 2012Z09597

Het bericht 'LSG-Rentray betaalt tonnen voor ontslagen'

Ingediend 9 mei 2012
Beantwoord 7 juni 2012 (na 29 dagen)
Indiener Willie Dille (PVV)
Beantwoord door van Veldhuijzen Zanten-Hyllner
Onderwerpen ontslag werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z09597.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2726.html
1. skipr.nl, 8 mei 2012.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «LSG-Rentray betaalt tonnen voor ontslagen»?1

  Ja. Ik ga niet over het personeelsbeleid en de personeelsuitgaven van individuele zorginstellingen, want daar gaan de desbetreffende Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur over. Maar ik lees zo’n bericht wel met belangstelling. Dus ook de reactie van LSG-Rentray op de eigen website.

 • Vraag 2
  Is het waar dat oud-bestuurder Lodewijks vorig jaar in totaal 340 743 euro ontvangen heeft, inclusief een ontslagvergoeding van 157 013 euro? Wat vindt u ervan dat een falende bestuurder tonnen opstrijkt?

  Volgens het jaarverslag-2011 was zijn bruto-inkomen € 146 792, zijn ontslagvergoeding € 157 013, hetgeen optelt tot € 303 805.
  Of een bestuurder gefaald heeft of niet, is ter bepaling aan de Raad van Toezicht, dan wel bij conflicten daarover, aan de rechter. Zowel uit het bericht waar u naar verwijst als uit de bovengenoemde reactie van LSG-Rentray maak ik op dat de Raad van Toezicht van oordeel is dat de complexe organisatie die LSG-Rentay in de loop der jaren is geworden, nu meer gebaat is bij een bestuurlijk gericht lid van de Raad van Bestuur dan een meer inhoudelijk gericht lid.
  Een ontslagvergoeding, vaak ter hoogte van de kantonrechtersformule of van één jaarsalaris, was in gebruikelijk in arbeidsovereenkomsten met bestuurders. Inmiddels denken we daar trouwens anders over. In de normeringswet is dan ook een maximum van € 75 000 vastgelegd.

 • Vraag 3
  Hoe kan het dat iemand die ontslagen is, en daar een veel te hoge vergoeding voor gekregen heeft, direct als Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP’er) weer aangenomen wordt bij precies dezelfde instelling? Deelt u de mening dat deze oud-bestuurder zijn ontslagvergoeding direct terug moet storten op de rekening van de instelling?

  Zoals op vraag 1 geantwoord, ga ik niet over de personele beslissingen van zorginstellingen. Voor het antwoord op deze vragen verwijs ik u daarom naar de bovengenoemde reactie van LSG-Rentray.

 • Vraag 4
  Hoe hoog is de vergoeding die de oud-bestuurder krijgt voor zijn werk als ZZP’er? Deelt u de mening dat deze oud-bestuurder zijn werkzaamheden per direct moet stopzetten en zijn al ontvangen vergoeding terug moet geven?

  Zie antwoord vraag 3.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z09597
Volledige titel: Het bericht 'LSG-Rentray betaalt tonnen voor ontslagen'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2726
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Dille over het bericht ‘LSG-Rentray betaalt tonnen voor ontslagen’