Kamervraag 2012Z07974

Het bericht dat een Serviër dreigt aanslagen te plegen op dijken in Nederland

Ingediend 16 april 2012
Beantwoord 11 mei 2012 (na 25 dagen)
Indiener Hero Brinkman (Lid-Brinkman)
Beantwoord door Opstelten (minister justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid terrorisme
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z07974.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2516.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het artikel «Serviër dreigt dijken Noord-Holland op te blazen»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het waar dat de Serviër dreigt met het opblazen van Nederlandse dijken?

  Zoals in bovengenoemd artikel staat circuleren op het internet twee filmpjes waarin de betrokken Serviër zich dreigend uitlaat over objecten in Nederland.

 • Vraag 3
  In hoeverre is er sprake van een reële dreiging? Is de veiligheid in het geding?

  Ik doe in het openbaar geen uitspraak over dreiging en risico. Politie en justitie zijn op de hoogte van de internet filmpjes en er is een (opsporings)onderzoek gestart (zie vraag 5). Naar aanleiding van dergelijke geuite dreigingen worden zo nodig passende beveiligingsmaatregelen genomen voor personen of objecten. In het openbaar uitlatingen doen over al dan niet getroffen specifieke beveiligingsmaatregelen komt de algehele veiligheid niet ten goede.

 • Vraag 4
  Is de Serviër inmiddels opgepakt? Zo ja, waarom heeft het zo lang geduurd voordat deze persoon is opgepakt? Zo nee, waarom niet?

  Er is actie ondernomen zodra politie en justitie hebben kennisgenomen van de door de Serviër geuite bedreigingen. Er is een opsporingsonderzoek gestart, waarover ik gedurende dit onderzoek geen verdere mededelingen kan doen. Naar aanleiding van de internet filmpjes zijn door de NCTV en inlichtingen- en veiligheidsdiensten een duiding en inschatting gemaakt.

 • Vraag 5
  Hebben politie en justitie gelijk actie ondernomen nadat zij kennis hadden genomen van de door de Serviër geuite bedreigingen? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 4.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z07974
Volledige titel: Het bericht dat een Serviër dreigt aanslagen te plegen op dijken in Nederland
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2516
Volledige titel: Antwoord vragen Brinkman over het bericht dat een Serviër dreigt aanslagen te plegen op dijken in Nederland