Kamervraag 2012Z04246

Het bericht dat gegevens van de veiligheidsdienst van Curaçao zijn verstrekt aan derden

Ingediend 6 maart 2012
Indiener Eric Lucassen (PVV)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid staatsveiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z04246.html
1. Amigoe, 1 maart 2012.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de inhoud van het bericht «Veiligheidsgegevens Curaçao in handen van derden»?1
 • Vraag 2
  Hoe beoordeelt u het functioneren van de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) en de samenwerking tussen deze dienst en de regering van Curaçao?
 • Vraag 3
  Kunt u uitsluiten dat gevoelige informatie van de VDC aan derden is verstrekt?
 • Vraag 4
  Hoe beoordeelt u de bescherming van gegevens die door de VDC worden verzameld en opgeslagen? Welke gevolgen heeft het lekken van deze gegevens voor de belangen van het Koninkrijk?
 • Vraag 5
  Kunt u ingaan op het gerucht dat de Colombiaanse veiligheidsdienst betrokken is bij het lekken van gevoelige informatie door de VDC? Welke rol speelt deze dienst op Curaçao en past dit binnen het veiligheidsbeleid van het Koninkrijk?
 • Vraag 6
  Wordt er door Nederlandse diensten gevoelige informatie uitgewisseld met de VDC? Bent u van plan het verstrekken van gevoelige informatie aan de VDC direct te stoppen, nu getwijfeld kan worden aan de bescherming van dit soort gegevens? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 7
  Bent u van plan de regering van Curaçao om opheldering te vragen over de reeks incidenten rond de VDC en de rol hierin van premier Schotte? Bent u bereid om zelf een onderzoek in te stellen wanneer Curaçao die opheldering weigert te geven? Zo nee, waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z04246
Volledige titel: Vragen van het lid Lucassen (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat gegevens van de veiligheidsdienst van Curaçao zijn verstrekt aan derden (ingezonden 6 maart 2012).