Kamervraag 2011Z24649

Verdenking van spionage van een Russische diplomaat

Ingediend 30 november 2011
Beantwoord 28 december 2011 (na 28 dagen)
Indiener Harry van Bommel
Beantwoord door
Onderwerpen openbare orde en veiligheid staatsveiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z24649.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-1033.html
1. «Zaak F16-piloot wekte vrees diplomatieke rel», Telegraaf 29 november 2011. Zie http://www.telegraaf.nl/binnenland/11023154/__Vrees_voor_diplomatieke_rel__.html?p=29,2.
2. Zie ook http://twitter.com/#!/SaskiaBelleman, 29 november 2011, «Horen Rus zou diplomatieke en politieke contacten ernstig hebben verstoord. OM; «Diplomatieke wereld is wereld op zich». #Piloot».
 • Vraag 1
  Is het waar dat een Russische diplomaat die er van verdacht wordt contact te hebben gehad met de Nederlandse F-16 piloot Chris V., die thans terecht staat, begin 2011 samen met Chris V. is gearresteerd?1

  Op 17 maart 2011 is een persoon die contact had gehad met Chris V. door de Rijksrecherche aangehouden.

 • Vraag 2
  Kunt u bevestigen dat deze diplomaat een uur is verhoord en toen is vrijgelaten om ernstige diplomatieke verstoring van verhoudingen met Rusland te voorkomen?2

  Gedurende de termijn van zijn aanhouding is deze persoon niet gehoord. De termijn is gebruikt om na te gaan of deze persoon daadwerkelijk over een diplomatieke status beschikte. Nadat werd vastgesteld dat de aangehouden persoon over een diplomatieke status beschikte, is deze op grond van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer in vrijheid gesteld.

 • Vraag 3
  Valt hieruit af te leiden dat er wel degelijk juridische argumenten waren om de Russische diplomaat verder vast te houden? Indien nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Had u in dat uur contact met de Russische autoriteiten? Zo ja, wat was hun verzoek, eis of dreigement? Kunt u dat toelichten? Indien neen, waarom hebt u geanticipeerd op een Russische reactie?

  Gedurende de termijn van de aanhouding is geen contact opgenomen Russische autoriteiten. Het vaststellen van de diplomatieke status is geschied aan de hand van de documenten die de persoon bij zijn aanhouding bij zich droeg.

 • Vraag 5
  Is de Russische diplomaat nog steeds aan het werk in Nederland? Indien nee, sinds wanneer niet meer en waarom is hij uit Nederland vertrokken? Bent u bereid de Russische diplomaat alsnog voor verhoor op te roepen? Indien nee, waarom niet?

  De Russische diplomaat is niet langer werkzaam in Nederland. Nederland heeft kort na de aanhouding nadrukkelijk verzocht dat de betrokken diplomaat zou worden teruggetrokken. Rusland heeft de diplomaat vervolgens teruggeroepen.

 • Vraag 6
  Deelt u de opvatting dat het onjuist is diplomatieke betrekkingen met Rusland boven juridisch onderzoek van serieuze verdenking naar spionage te laten gaan? Indien nee, waarom niet? Zo ja, hoe verhoudt zich dat tot de vrijlating eerder dit jaar?

  Op grond van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer is verhoren of vervolging van een persoon met diplomatieke status uitgesloten.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z24649
Volledige titel: Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over verdenking van spionage van een Russische diplomaat (ingezonden 30 november 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-1033
Volledige titel: Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over verdenking van spionage van een Russische diplomaat (ingezonden 30 november 2011).