Kamervraag 2011Z22461

De nieuwe systematiek voor subsidieverlening van het Fonds Podiumkunsten

Ingediend 9 november 2011
Beantwoord 18 november 2011 (na 9 dagen)
Indiener Jetta Klijnsma (PvdA)
Beantwoord door Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen cultuur cultuur en recreatie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z22461.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-689.html
1. Volkskrant, 2 november 2011.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Subsidieregeling flink op de schop; podiumgroepen moeten punten verdienen»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Hoeveel cultureel aanbod zal er verdwijnen door de nieuwe subsidieregels van het Fonds Podiumkunsten?

  De druk op het fonds neemt flink toe. Vorige keer waren er zo’n 300 aanvragen. Verwachting is dat het er deze periode nog meer zullen zijn, omdat de instellingen die uit de BIS vallen waarschijnlijk een aanvraag zullen indienen bij het fonds. Het fonds verwacht dat er zo’n 60 tot 80 aanvragen gehonoreerd kunnen worden, nu zijn dat er 120. Hoeveel cultureel aanbod er zal verdwijnen, hangt van zoveel factoren af, dat dit niet te voorspellen is.

 • Vraag 3
  Vindt u de criteria van het Fonds goed?

  Het fonds zet nog meer dan voorheen in op ondernemerschap en geografische spreiding. Dit beleid en ook de overige criteria van het fonds sluiten goed aan bij mijn brief Meer dan kwaliteit, een nieuwe visie op cultuurbeleid.

 • Vraag 4
  Hoe kan een instelling als het Internationaal Danstheater nog op niveau presteren als er ongeveer 70% van de subsidie vervalt?

  Instellingen kunnen bij het fonds een minder groot bedrag krijgen dan in het verleden. Reden hiervoor is dat kleinere instellingen in vergelijking met een aantal grote instellingen soms precies hetzelfde aanbod tegen lagere kosten produceren. Zulke grote verschillen zijn niet eerlijk en niet doelmatig. Met het nieuwe budget zou het fonds al snel door het budget heen zijn bij toekenning van een groot bedrag aan één instelling. Dit zou een negatief effect hebben op de pluriformiteit van het aanbod. Het Internationaal Danstheater kan een aanvraag indienen bij het fonds en afhankelijk van of deze aanvraag wordt toegekend en voor welk bedrag zal de instelling haar beleid aanpassen. Het is aan de instelling zelf om te bezien hoe zij het beleid en hun bedrijfsvoering aanpassen wanneer zij minder subsidie ontvangen dan voorheen.

 • Vraag 5
  Wat zijn de effecten voor bijvoorbeeld het toneelgezelschap Orkater, dat in subsidie gehalveerd dreigt te worden?

  Het is aan de instelling zelf om te bezien hoe zij het beleid en hun bedrijfsvoering aanpassen wanneer zij minder subsidie ontvangen dan voorheen. Doordat de instellingen de vrijheid hebben zelf de keuzes te maken, valt ook niet precies te voorspellen wat de effecten voor specifieke instellingen zullen zijn.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z22461
Volledige titel: Vragen van het lid Klijnsma (PvdA) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de nieuwe systematiek voor subsidieverlening van het Fonds Podiumkunsten (ingezonden 9 november 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-689
Volledige titel: Vragen van het lid Klijnsma (PvdA) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de nieuwe systematiek voor subsidieverlening van het Fonds Podiumkunsten (ingezonden 9 november 2011).