Kamervraag 2011Z16434

Tegenvallende kaartverkoop door de btw-verhoging in de cultuursector

Ingediend 25 augustus 2011
Beantwoord 23 september 2011 (na 29 dagen)
Indiener Jetta Klijnsma (PvdA)
Beantwoord door Frans Weekers (staatssecretaris financiën) (VVD)
Onderwerpen cultuur cultuur en recreatie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z16434.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-63.html
1. http://www.nu.nl/binnenland/2596108/minder-kaartverkoop-btw-verhoging.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Minder kaartverkoop door btw-verhoging»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat is uw opvatting over de terugval in kaartverkoop, zoals in dit bericht vermeld?

  Zoals bij de behandeling van het Belastingplan 2011 door mij is onderkend kan een prijsverhoging van toegangskaarten voor podiumkunsten tot een daling van de vraag leiden. Het kabinet heeft zich toen gebaseerd op het evaluatierapport van het verlaagde btw-tarief op cultuur.2 In dat rapport wordt voor de gehele sector podiumkunsten (gesubsidieerd en ongesubsidieerd) geconcludeerd dat de prijselasticiteit op korte termijn – 0,32 en op lange termijn – 0,37 bedraagt. De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) schrijft de terugval in de kaartverkoop in zijn geheel toe aan de btw-verhoging. Naast de btw-verhoging zal echter ook de economische conjunctuur en de ontwikkeling van de koopkracht van invloed zijn op de kaartverkoop. Daarnaast blijkt uit gesprekken met culturele instellingen dat de trend van afnemende voorverkoop, en meer losse verkoop, zich doorzet. Aangezien de btw-verhoging nog maar kort geleden – namelijk 1 juli – heeft plaatsgevonden, is het te voorbarig om een gefundeerde uitspraak te doen over de effecten van de btw-verhoging op de omzet voor theaters en schouwburgen.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat de cultuursector zich coöperatief opstelt door al rekening te houden met de belastingverhoging bij het samenstellen van de programma’s? Zo nee, waarom niet?

  De cultuursector reageert op het gedrag van de theaterbezoeker. Dat is een hele professionele, verstandige en zakelijke aanpak.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat de tegenvallende verkoopcijfers laten zien dat de btw-verhoging, ook voor de staatskas, geen productieve maatregel is? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Hoeveel kost de btw-verhoging de staat indien de kaartverkoop op dit lage niveau blijft?

  De geraamde btw-opbrengst is verwerkt in het budgettair beeld. Bij afwijkende realisaties als gevolg van de omzetontwikkeling bij de podiumkunsten is het voor de belastingopbrengst de vraag waar de lagere uitgaven aan podiumkunsten dan aan worden besteed.

 • Vraag 6
  Bent u bereid om de verhoging van het btw-tarief zo snel mogelijk terug te draaien, gezien de negatieve werking van deze maatregel? Zo nee, waarom niet?

  Het kabinet ziet geen aanleiding om de besluitvorming, die met instemming van een meerderheid van uw Kamer tot stand is gekomen, terug te draaien.
  Zoals toegezegd tijdens de behandeling van het Belastingplan 2011 in de Eerste Kamer, zullen de ontwikkelingen in de podiumkunstensector gemonitord worden. De maatregel is pas kort van kracht zodat thans hierin nog geen afdoende inzicht bestaat.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z16434
Volledige titel: Vragen van het lid Klijnsma (PvdA) aan de staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Financiën over tegenvallende kaartverkoop door de btw-verhoging in de cultuursector (ingezonden 25 augustus 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-63
Volledige titel: Vragen van het lid Klijnsma (PvdA) aan de staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Financiën over tegenvallende kaartverkoop door de btw-verhoging in de cultuursector (ingezonden 25 augustus 2011).