Kamervraag 2011Z15145

De kosten van het SNV lobbykantoor in Washington DC

Ingediend 5 juli 2011
Beantwoord 25 juli 2011 (na 20 dagen)
Indiener Johan Driessen (PVV)
Beantwoord door
Onderwerpen internationaal ontwikkelingssamenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z15145.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-3196.html
1. Pagina 72 van het jaarverslag.
2. Pagina 85 van het jaarverslag.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het SNV jaarverslag 2010?

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het u ook opgevallen dat het SNV lobbykantoor in Washington DC in 2010 maar liefst 611 655 euro heeft gekost, terwijl de kosten voor 2010 «slechts» begroot waren op 450 000 euro en de kosten in 2009 417 336 euro bedroegen?1

  Ja. Overigens is het SNV kantoor in Washington geen lobbykantoor. Het richt zich op fondswerving en het coördineren van de relaties met een aantal grote donoren (o.a. VN-organisaties).

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat de uitleg in het jaarverslag2 ten aanzien van deze enorme kostenoverschrijding veel te summier is en te wensen overlaat? Bent u bereid er bij SNV op aan te dringen een nadere, meer gespecificeerde uitleg te geven over deze gigantische budgetoverschrijding en die uitleg met de Kamer te delen? Zo nee, waarom niet?

  Ik deel uw mening omdat het hier om een forse kostenoverschrijding gaat en heb SNV om een uitgebreidere toelichting gevraagd.3
  SNV geeft in de gevraagde toelichting aan dat het kantoor in Washington pas medio 2009 operationeel werd. De begroting 2010 die op 1 november 2009 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken werd ingediend was noodzakelijkerwijs grotendeels gebaseerd op aannames en slechts in beperkte mate op ervaringscijfers.
  De geconstateerde afwijking ten opzichte van de oorspronkelijke begroting is allereerst veroorzaakt door de onverwacht snelle en voorspoedige groei van de activiteiten van het kantoor, met name de deelname in meerdere partnerschappen onder meer op het gebied van capaciteitsversterking en duurzame energie. Daarnaast is sprake van hogere dan voorziene kosten voor werving en selectie alsmede de inhuur van tijdelijke krachten in afwachting van de benoeming van vaste staf.
  Deze toelichting wordt door mij voldoende geacht.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z15145
Volledige titel: Vragen van het lid Driessen (PVV) aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over de kosten van het SNV lobbykantoor in Washington DC (ingezonden 5 juli 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-3196
Volledige titel: Vragen van het lid Driessen (PVV) aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over de kosten van het SNV lobbykantoor in Washington DC (ingezonden 5 juli 2011).