Kamervraag 2011Z07461

De vestiging van een Al Qaeda emiraat in Yemen

Ingediend 8 april 2011
Beantwoord 3 mei 2011 (na 25 dagen)
Indiener Hero Brinkman (PVV)
Beantwoord door
Onderwerpen openbare orde en veiligheid terrorisme
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z07461.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2434.html
1. http://www.al-shorfa.com/cocoon/meii/xhtml/en_GB/newsbriefs/meii/newsbriefs/2011/04/01/newsbrief-01
 • Vraag 1
  Klopt het dat Al Qaeda een fundamentalistisch emiraat heeft uitgeroepen in de provincie Abyan van Yemen?1

  Op 28 maart berichtten lokale media dat via radio Abyan in Ja’ar werd aangekondigd dat Al Qaeda op het Arabisch Schiereiland (AQAS) een islamitisch emiraat zou hebben uitgeroepen in de provincie Abyan in Jemen. Dit bericht is daarna echter niet bevestigd, ook niet door AQAS zelf.

 • Vraag 2
  Heeft Al Qaeda daadwerkelijk controle over die provincie? Zo ja, deelt u dan de mening dat het islamitisch terrorisme hiermee een belangrijke slag heeft geslagen? Deelt u de mening dat de internationale gemeenschap zich moet beraden over de manier waarop dit ongedaan kan worden gemaakt? Zo neen, waarom niet?

  Al geruime tijd is bekend dat zich elementen van Al Qaeda op het Arabisch Schiereiland in de provincie Abyan ophouden. Van effectieve controle over de provincie in territoriale zin was geen sprake. Het eventueel uitroepen van het emiraat zou daar in praktische zin weinig aan veranderen. Wel leven er bij de internationale gemeenschap zorgen over de gevolgen van de instabiliteit van Jemen voor de strijd tegen het terrorisme in dat land. Ik acht het daarom van groot belang dat er snel een politieke oplossing komt en steun dan ook de bemiddelingspogingen van de Gulf Cooperation Council (GCC).

 • Vraag 3
  Vormt dit op korte of langere termijn een bedreiging voor de piraterijbestrijding in de Golf van Aden, aangezien de provincie Abyan immers aan de Golf ligt?

  Er is op dit moment geen indicatie dat er een bedreiging is voor de piraterijbestrijding in de Golf van Aden.

 • Vraag 4
  Zo ja, op welke wijze kan die bedreiging worden afgewend?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Zijn er aanwijzingen dat piraten vanuit die provincie opereren of er hun toevlucht zoeken? Zo niet, wilt u de Kamer onverwijld op de hoogte stellen wanneer dit wel het geval is?

  Er zijn geen aanwijzingen dat piraten vanuit Abyan opereren of er hun toevlucht zoeken. Vanuit de deelname van Nederland aan piraterijbestrijding wordt de oorsprong van piraterij nauwlettend gevolgd. De Kamer wordt hierover bij rapportages over deze missies geïinformeerd.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z07461
Volledige titel: Vragen van de leden De Roon en Brinkman (beiden PVV) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie over de vestiging van een Al Qaeda emiraat in Yemen (ingezonden 8 april 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2434
Volledige titel: Vragen van de leden De Roon en Brinkman (beiden PVV) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie over de vestiging van een Al Qaeda emiraat in Yemen (ingezonden 8 april 2011).