Kamervraag 2011Z04761

Betrokkenheid van de UNRWA bij het verheerlijken van een zelfmoordterrorist

Ingediend 9 maart 2011
Beantwoord 11 april 2011 (na 33 dagen)
Indiener Joël Voordewind (CU)
Beantwoord door
Onderwerpen openbare orde en veiligheid terrorisme
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z04761.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2168.html
1. Palestinian Media Watch, 8 maart 2011
2. United Nations Relief and Works Agency.
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht «UNRWA youth center names football tournament after first Palestinian female suicide bomber Wafa Idris»?1

  Het bericht «UNRWA youth center names football tournament after first Palestinian female suicide bomber Wafa Idris» is bekend.
  Dit bericht is onjuist. UNRWA heeft daarom direct een persverklaring uitgegeven waarin het de beschuldiging weerlegt. UNRWA runt al meer dan tien jaar geen jongerencentra meer in de West Bank. Tijdens het voetbaltoernooi is de naam van UNRWA in het logo gebruikt. Dit heeft de organisatie van het voetbaltoernooi echter ongeautoriseerd gedaan. UNRWA heeft de organisatie hier op aangesproken en verzocht het logo te verwijderen.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat een VN-organisatie als UNRWA2 hiermee een bijdrage levert aan de verheerlijking en de legitimatie van het zelfmoordterrorisme?

  UNRWA levert geen bijdrage aan «de verheerlijking en de legitimatie van het zelfmoordterrorisme».

 • Vraag 3
  Is het u bekend of het al vaker is voorgekomen dat UNRWA met dergelijke zaken geassocieerd wordt?

  Organisaties als Palestian Media Watch hebben UNRWA eerder geassocieerd met deze praktijken. Ook deze aantijgingen bleken ongefundeerd.

 • Vraag 4
  Bent u bereid om de Commissioner-Generaal van UNRWA hier op aan te spreken aangezien Nederland één van de grote donateurs is van deze organisatie?

  Zie antwoord vraag 2 en 3.

 • Vraag 5
  Bent u van mening dat wanneer UNRWA vaker geassocieerd wordt met het verheerlijken van zelfmoordterrorisme dit consequenties zou moeten hebben voor de Nederlandse steun aan UNRWA? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 4.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z04761
Volledige titel: Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie) en van der Staaij (SGP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de betrokkenheid van UNRWA bij het verheerlijken van een zelfmoordterrorist (ingezonden 9 maart 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2168
Volledige titel: Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie) en van der Staaij (SGP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de betrokkenheid van UNRWA bij het verheerlijken van een zelfmoordterrorist (ingezonden 9 maart 2011).