Kamervraag 2011Z03933

De verspilling van energie door diverse musea

Ingediend 25 februari 2011
Indiener
Onderwerpen cultuur en recreatie kunst
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z03933.html
1. Het betreft een promotieonderzoek van M. Martens, getiteld «Naar de knoppen».
 • Vraag 1
  Wat vindt u van het onderzoek van de Technische Universiteit Eindhoven dat tot de conclusie is gekomen dat musea veel te strenge eisen aan klimaatcontrole stellen?1
 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat musea minder kunnen uitgeven doordat vele kunstvoorwerpen, beter dan gedacht, bestand zijn tegen schommelingen in het klimaat, en er dus ook minder geld uitgegeven hoeft te worden aan dure installaties en energiekosten? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 3
  Onderschrijft u de aanbevelingen, zoals het overstappen van «streven naar een zo constant mogelijk klimaat» naar een gerichte risicoanalyse?
 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat aangepaste klimaatseisen een bescheiden bijdrage kunnen leveren aan de afgesproken taakstelling voor musea?
 • Vraag 5
  Bent u bereid met de vertegenwoordigers van rijksmusea in gesprek te gaan om de onnodig hoge energiekosten terug te dringen? Wilt u VNG en vertegenwoordigers van gemeentelijke musea informeren over de besparingsmogelijkheden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z03933
Volledige titel: Vragen van het lid De Liefde (VVD) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de verspilling van energie door diverse musea (ingezonden 25 februari 2011).