Kamervraag 2010Z09922

De hockeyacademie voor Marokkaanse jongeren

Ingediend 25 juni 2010
Beantwoord 25 augustus 2010 (na 61 dagen)
Indiener Paul de Krom (VVD)
Beantwoord door
Onderwerpen integratie migratie en integratie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z09922.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-3162.html
1. MTNL Nieuws, 21 juni 2010
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Marokkaanse jongeren krijgen hockeyles»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het waar dat in Amsterdam West een academie wordt opgericht met financiële steun van de gemeente Amsterdam waar werkloze Marokkaanse jongeren worden opgeleid om het hockeyteam van Marokko te versterken?

  De Hockey Academy voor Nederlands-Marokkaanse jongeren betreft een privaat initiatief opgezet door oud-hockeytrainer Jaap Suyk in samenwerking met de Marokkaanse Hockey Bond. De gemeente Amsterdam geeft geen financiële ondersteuning.

 • Vraag 3
  Hoeveel geld stelt de gemeente Amsterdam beschikbaar voor dit project en welke eisen heeft de gemeente hieraan verbonden?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Kunt u motiveren waarom de gemeente Amsterdam belastinggeld besteedt aan het trainen van spelers voor een niet-Nederlands hockeyteam? Wat vindt u hiervan?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Kunt u uiteenzetten waarom de gemeente Amsterdam geen subsidie beschikbaar stelt voor het trainen van het Noord-Koreaanse voetbalelftal, aangezien dit team ook wel wat hulp kan gebruiken?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 6
  Deelt u de mening dat aparte hockeyscholen voor Marokkanen de integratie nu niet bepaald in de hand werkt?

  Ja.

 • Vraag 7
  Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat dergelijke activiteiten worden georganiseerd voor een bepaalde bevolkingsgroep op basis van etnische afkomst, en juist stigmatiserend werkt?

  Uit informatie van de gemeente Amsterdam heb ik begrepen dat Marokkaans Nederlandse jongeren tot de doelgroep van de Hockey Academy behoren. Dit is een logisch gevolg van het feit dat het gaat om een initiatief een nationaal hockeyteam voor Marokko samen te stellen.
  In de brief aan Uw Kamer d.d. 13 juli 2010 (Kamerstuk31268, nr. 34) staat vermeld welke middelen dit kabinet inzet om onder andere de arbeidsparticipatie en integratie van Marokkaans-Nederlandse risicojongeren te verbeteren.

 • Vraag 8
  Staat deze voorziening ook open voor andere, niet-Marokkaanse werkloze Nederlanders? Zo nee, waarom niet? Bent u van mening dat dergelijk voorzieningen ook voor werklozen van andere etnische afkomst beschikbaar moeten komen?

  Zie antwoord vraag 7.

 • Vraag 9
  Bent u bereid de gemeente Amsterdam te vragen onmiddellijk haar steun aan dit project stop te zetten?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z09922
Volledige titel: Vragen van het lid De Krom (VVD) aan de minister voor Wonen, Wijken en Integratie over de hockeyacademie voor Marokkaanse jongeren (ingezonden 25 juni 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-3162
Volledige titel: Vragen van het lid De Krom (VVD) aan de minister voor Wonen, Wijken en Integratie over de hockeyacademie voor Marokkaanse jongeren (ingezonden 25 juni 2010).