Kamervraag 2010Z09404

Het mogelijk manipuleren van informatie betreffende Schiphol aan de Tweede Kamer

Ingediend 15 juni 2010
Indiener Jan Boelhouwer (PvdA)
Onderwerpen luchtvaart verkeer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z09404.html
1. de Volkskrant, 7 juni 2010: «Ministerie verfraaide studies Schiphol».
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de berichtgeving waarin gesteld wordt dat u de Kamer en burgers de afgelopen 20 jaar niet eerlijk geïnformeerd heeft over de negatieve gevolgen van de groei van Schiphol?1
 • Vraag 2
  Wat vindt u van de bevindingen van het onderzoek van de Technische Universiteit (TU) Delft waarin staat dat onwelgevallige informatie door u werd «voorkomen, gemarginaliseerd, selectief herschreven, selectief gebruikt, gemanipuleerd en achtergehouden»?
 • Vraag 3
  Wat vindt u ervan dat volgens dit onderzoek van de TU Delft «kritische onderzoekers onder druk zijn gezet om hun resultaten aan te passen»?
 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat deze gang van zaken, indien deze juist is, volstrekt onwenselijk is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke conclusies trekt u hieruit?
 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat de Kamer altijd moet kunnen beschikken over juiste en objectieve informatie, waarin ook de mogelijk negatieve gevolgen van bepaalde keuzes inzichtelijk worden gemaakt, zodat de Kamer tot een goede afweging kan komen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dat (verder) bevorderen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z09404
Volledige titel: Vragen van het lid Boelhouwer (PvdA) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over het mogelijk manipuleren van informatie betreffende Schiphol aan de Tweede Kamer (ingezonden 15 juni 2010).