Kamervraag 2010Z07269

Een motie van de eilandsraad van Sint Eustatius tegen de invoering van het homohuwelijk, abortus en euthanasie

Ingediend 22 april 2010
Beantwoord 18 mei 2010 (na 26 dagen)
Indiener Kees van der Staaij
Beantwoord door
Onderwerpen bestuur de nederlandse antillen en aruba
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z07269.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2469.html
1. Reformatorisch Dagblad en Nederlands Dagblad, 21 april 2010: «Sint Eustatius tegen abortus en homohuwelijk».
  • Vraag 1
    Hebt u kennisgenomen van het bericht dat de Eilandsraad van Sint Eustatius unaniem een motie heeft aangenomen die zich keert tegen het zonder discussie invoeren van het homohuwelijk, abortus en euthanasie?1

    Ja.

  • Vraag 2
    Bent u bereid met een wetsvoorstel te komen dat het alsnog mogelijk maakt om het homohuwelijk, abortus en euthanasie niet in te voeren tegen de zin van de betrokkenen op de BES-eilanden?

    De door Sint Eustatius aangenomen motie betreft de onderwerpen abortus, euthanasie en het huwelijk tussen personen van gelijk geslacht, waarover uw Kamer recentelijk drie amendementen heeft aangenomen. Deze amendementen zijn ingevoegd in het door uw Kamer inmiddels aangenomen voorstel voor de Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba dat naar verwachting binnenkort door de Eerste Kamer mondeling behandeld zal worden. Indien de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanvaardt, zal op de BES-eilanden abortus binnen een jaar na de transitie worden gelegaliseerd, euthanasie binnen twee jaar, en zal het huwelijk tussen personen van gelijk geslacht binnen twee jaar mogelijk worden. Gezien het feit dat deze amendementen door uw Kamer zijn aangenomen zie ik geen aanleiding een wetvoorstel in te dienen dat – zoals u stelt – het alsnog mogelijk maakt om het homohuwelijk, abortus en euthanasie niet in te voeren tegen de zin van de betrokkenen op de BES-eilanden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z07269
Volledige titel: Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over een motie van de eilandsraad van Sint Eustatius tegen de invoering van het homohuwelijk, abortus en euthanasie (ingezonden 22 april 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2469
Volledige titel: Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over een motie van de eilandsraad van Sint Eustatius tegen de invoering van het homohuwelijk, abortus en euthanasie (ingezonden 22 april 2010).