Gepubliceerd: 3 maart 2020
Indiener(s): Peter Kwint (SP)
Onderwerpen: beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35252-20.html
ID: 35252-20

36,0 %
64,0 %

PvdA

PvdD

Van Haga

PVV

SP

VVD

SGP

D66

DENK

50PLUS

GL

CDA

CU

vKA

FvD


Nr. 20 MOTIE VAN HET LID KWINT

Voorgesteld 3 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de hoogte van de vergoeding voor de eigen bijdrage kinderopvang per gemeente verschilt;

overwegende dat de studietoeslag voor studenten met een medische beperking wel gelijk is getrokken;

van mening dat het voor de hoogte van de vergoeding niet moet uitmaken in welke gemeente je woont;

verzoekt het kabinet, in overleg met gemeenten ervoor zorg te dragen dat alle mbo-studenten hun eigen bijdrage voor de kinderopvang vergoed krijgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint