Kamerstuk 35252-19

Motie van de leden Kwint en Van den Hul over het mogelijk maken van zwangerschapsverlof in het hoger onderwijs

Dossier: Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en een aantal andere wetten in verband met diverse maatregelen gericht op het versterken van de positie van mbo-studenten (Wet versterken positie mbo-studenten)


86,7 %
13,3 %

DENK

SP

vKA

CU

PvdA

VVD

PVV

GL

FvD

50PLUS

Van Haga

D66

PvdD

SGP

CDA


Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN VAN DEN HUL

Voorgesteld 3 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het recht op zwangerschapsverlof voor studenten in het mbo met deze wet nu wordt verankerd;

overwegende dat zwangere studenten en jonge moeders in het hoger onderwijs vergelijkbare problemen ervaren;

verzoekt het kabinet, in kaart te brengen wat er voor nodig is om zwangerschapsverlof in het hoger onderwijs mogelijk te maken, en de Kamer dit voor de zomer te laten weten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint

Van den Hul