Gepubliceerd: 3 maart 2020
Indiener(s): Niels van den Berge (GL)
Onderwerpen: beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35252-16.html
ID: 35252-16

61,3 %
38,7 %

GL

D66

PVV

CU

PvdA

CDA

Van Haga

SGP

VVD

50PLUS

FvD

vKA

SP

DENK

PvdD


Nr. 16 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERGE

Voorgesteld 3 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat versterking van zeggenschap een belangrijke bijdrage aan de positie van mbo-studenten kan leveren;

overwegende dat zeggenschap op dit moment geen vaste plek heeft binnen de kwaliteitseisen van mbo-opleidingen;

overwegende dat keuzedelen nu ongeveer 15% van de totale mbo-opleidingen vormen;

verzoekt de regering, om in samenspraak met JOB, SBB en MBO Raad te komen tot kaders voor een keuzedeel waarbinnen zeggenschap een specifiek aandachtsgebied is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berge