Kamerstuk 34078-4

Brief van het lid Bosma inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Dossier: Voorstel van wet van de leden Bosma en De Graaf ter bescherming van de culturele traditie van het sinterklaasfeest (Zwarte Piet-wet)

Gepubliceerd: 25 januari 2016
Indiener(s): Martin Bosma (PVV)
Onderwerpen: cultuur cultuur en recreatie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34078-4.html
ID: 34078-4

Nr. 4 BRIEF VAN HET LID BOSMA

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 januari 2016

Hierbij deel ik u mede dat het lid De Graaf de verdediging van dit initiatiefvoorstel als tweede initiatiefnemer zal overnemen van het lid Wilders.

Bosma