Kamerstuk 33722-23

Brief van het lid Van Oosten ter overname en intrekking van het voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet registermediator)

Dossier: Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet registermediator)

Gepubliceerd: 10 juni 2015
Indiener(s): Foort van Oosten (VVD)
Onderwerpen: economie overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33722-23.html
ID: 33722-23

Nr. 23 BRIEF VAN HET LID VAN OOSTEN

Ontvangen 10 juni 2015

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Hierbij deel ik u mede dat de behandeling van dit voorstel van wet, na het vertrek van het lid Van der Steur uit de Kamer, door geen der leden van de fractie zal worden voortgezet, aangezien de regering heeft aangegeven zelf wetsvoorstellen inzake bevordering van mediation in te dienen. In verband hiermee neem ik het voorstel van wet over en trek ik het voorstel hierbij in.

Van Oosten