Gepubliceerd: 20 juni 2013
Indiener(s): Bart de Liefde (VVD)
Onderwerpen: economie overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33501-16.html
ID: 33501-16

Nr. 16 MOTIE VAN HET LID DE LIEFDE

Voorgesteld 20 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de bevoegdheden van de ACM worden uitgebreid teneinde de noodzakelijke concurrentie op de postmarkt te waarborgen;

overwegende dat deze bevoegdheden bijdragen aan het beter functioneren van de postmarkt, mits transparant en proportioneel toegepast;

constaterende dat de ACM conform de Algemene wet bestuursrecht alle besluiten deugdelijk dient te motiveren;

verzoekt de regering, de ACM op te dragen bij de motivering van besluiten ook duidelijk te maken waarom niet voor een lichter instrument is gekozen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Liefde