Kamerstuk 33501-14

Motie Gesthuizen over ontslag dat samenhangt met het teruggaan van het aantal bezorg- en ophaaldagen

Dossier: Wijziging van de Postwet 2009 ter invoering van ex ante toezicht op een postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht

Gepubliceerd: 20 juni 2013
Indiener(s): Sharon Gesthuizen (SP)
Onderwerpen: economie overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33501-14.html
ID: 33501-14

24,0 %
76,0 %

GL

CDA

PVV

SP

VVD

CU

50PLUS

SGP

PvdD

PvdA

D66


Nr. 14 MOTIE VAN HET LID GESTHUIZEN

Voorgesteld 20 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de verzorger van de UPD, PostNL, aangeeft dat afschaffing van de maandagbezorging geen gedwongen ontslagen tot gevolg zal hebben;

overwegende dat dit ook zal moeten gelden voor het teruggaan van het ophalen van post op zes dagen naar het ophalen van post op vijf dagen;

verzoekt de regering om, aan zowel PostNL als ook aan de met het verlenen van ontslag om bedrijfseconomische redenen belaste instellingen te laten weten dat het verlenen van ontslag dat samenhangt met het teruggaan van het aantal bezorg- en ophaaldagen niet zal worden getolereerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gesthuizen