Kamerstuk 33501-12

Amendement van het lid Mei Li Vos over het toetsen van de effecten op de werkgelegenheid en de arbeidsvoorwaarden door de ACM.

Dossier: Wijziging van de Postwet 2009 ter invoering van ex ante toezicht op een postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht

Gepubliceerd: 19 juni 2013
Indiener(s): Mei Li Vos (PvdA)
Onderwerpen: economie overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33501-12.html
ID: 33501-12

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID MEI LI VOS

Ontvangen 19 juni 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, wordt aan artikel 13b een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. De Autoriteit Consument en Markt toetst, voordat zij een verplichting als bedoeld in de artikelen 13e tot en met 13k oplegt, de effecten van haar voornemen op de werkgelegenheid en de arbeidsvoorwaarden voor werknemers van postvervoerbedrijven. Hierbij worden de verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid van werknemers die zijn betrokken bij de totstandkoming van de collectieve arbeidsovereenkomsten om advies gevraagd.

Toelichting

De postsector is een arbeidsintensieve sector. Versterkte regulering zal al snel een effect kunnen hebben op de werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden in de postsector. De indiener wil daarom dat voorafgaand aan de toepassing van het AMM-instrumentarium de effecten op de werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden door de ACM in beeld gebracht worden, zodat zij meegenomen kunnen worden in de proportionaliteitstoets. De toets op de werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden kan plaatsvinden op dezelfde manier als in de Markt Effecten Toets, waarin ook de effecten op de werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden worden meegenomen bij het invoeren van nieuwe marktwerking en privatisering.

Mei Li Vos