Kamerstuk 33501-11

Amendement van de leden Mei Li Vos en De Liefde over het vijf maal per week ophalen en bezorgen van poststukken

Dossier: Wijziging van de Postwet 2009 ter invoering van ex ante toezicht op een postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht

Gepubliceerd: 18 juni 2013
Indiener(s): Bart de Liefde (VVD), Mei Li Vos (PvdA)
Onderwerpen: economie overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33501-11.html
ID: 33501-11

80,0 %
20,0 %

50PLUS

CDA

SP

VVD

PvdD

PVV

PvdA

GL

D66

CU

SGP


Nr. 11 AMENDEMENT VAN DE LEDEN MEI LI VOS EN DE LIEFDE

Ontvangen 18 juni 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel D, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel a komt te luiden:

  • a. In het vijfde lid wordt «ten minste zes dagen» vervangen door: ten minste vijf dagen.

2. Onderdeel b komt te luiden:

  • b. Aan het slot van het vijfde lid wordt onder vervanging van de punt door een komma een zinsnede toegevoegd, luidende: met dien verstande dat hij ten minste zes dagen per week rouwbrieven en medische brieven ophaalt uit daartoe bestemde inrichtingen, en ten minste zes dagen per week overal in Nederland een bestelling uitvoert van rouwbrieven en medische brieven.

Toelichting

Dit artikel regelt dat het ophalen van de post slechts vijf dagen per week wordt verplicht. Hiermee wordt aangesloten bij de wijziging dat de post vijf dagen in de week zal worden bezorgd. Met dit amendement wordt voorkomen dat in afwachting van het wetsvoorstel Modernisering van de UPD een jaar of langer de post zinloos op zondagavond wordt opgehaald en worden dus kosten voorkomen. Rouwbrieven en medische brieven blijven ook in de nieuwe situatie 6 keer per week opgehaald en bezorgd worden.

Mei Li Vos De Liefde