Kamerstuk 33134-(R1972)-14

Reactie op verzoek commissie over toezending van de nota’s naar aanleiding van het verslag inzake de Rijkswet nationaliteit zeeschepen en de Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen

Dossier: Regels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen)

Gepubliceerd: 19 december 2019
Indiener(s): Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33134-14.html
ID: 33134-(R1972)-14