Kamerstuk 33134-(R1972)-13

Tijdstip van toezending van het nader verslag en de tweede nota van wijziging inzake de Rijkswet nationaliteit zeeschepen

Dossier: Regels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen)

Gepubliceerd: 9 februari 2018
Indiener(s): Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33134-13.html
ID: 33134-(R1972)-13