Tijdlijn Wetsvoorstel 33499

Voorstel van wet van het lid Van Raak tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet financiering sociale verzekeringen ter verbetering van de rechtspositie van flexwerkers (Wet zekerheid voor flexibiliteit)