Wetsvoorstel 36560-XIV - 15 mei 2024
Indieners: Christianne van der Wal (minister zonder portefeuille landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (VVD), Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbreng voor het verslag (in de vorm van feitelijke vragen) is reeds centraal vastgesteld en geleverd op 23 mei 2024
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief Algemene Rekenkamer
Jaarverslag