Wetsvoorstel 36560-VI - 15 mei 2024

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Reeds geagendeerd voor de feitelijke inbreng over de Slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2023 (36560-VI) op 23 mei 2024
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief Algemene Rekenkamer
Jaarverslag